Så här kan du arbeta vidare med PLÅTCALC

Efter din prissättning kan du ta en titt på ditt prissättningsprotokoll, där alla poster redovisas i material och montagepris.

Vill du så kan du här redigera ditt protokoll t.ex. Sortering, Formattering av texter liksom omflyttningar av poster.

När du är nöjd kan du gå direkt till Sammanställningsmodulen, och där fortsätta med reglering av olika påslag så att du kommer fram till rätt debitering och anbudsumma.
 

EXTRA TILLBEHÖR:


 

 


Matspec

Tilläggs-Modul för specificering av material som åtgår inkl. bearbetningsspill för falser m.m. 

Mätpenna

Med den kan du ta in mängder direkt till programmet och på så sätt slippa mäta och skriva in mängd för hand.

Beställ Plåtcalc!

Tillbaka                      Fram?