Teknik

   

 
Notera den snitsiga avslutningen av ståndfalsen.

För att lägga plåt behövs utbildade plåtslagare, speciella maskiner och verktyg.

Här kan du hämta hem förslag på beskrivningstexter och ritningar, om du anger källan!

Får kopieras om källa anges t.ex. "Kopierat från http://www.teokonsult.se"