Material

 

 

Zink eller Titanzink är en relativ ny produkt i Sverige som användes vid täckning, garnering och vattenavrinning. Förr användes zink som material för diskbänkar och vid "släckning av saltsyra" för framställning av rengöringsvätska när förzinkad plåt skulle lödas. Zink är dock ett känsligt material och kan bara bearbetas vid temperaturer över +10 grader Celsius. Vidare kan inte hörn-, urtag- eller iklipp göras utan att först hålstansning utföres. Zink har i stort samma egenskaper som stålplåt, dock har de dubbelt så stor längdutvidgning. Plåt är också känslig för kondens som försämrar korrosionshärdigheten.

Aluzink är en legering av stål, aluminium, zink och kisel som in stort har samma egenskaper som förzinkad plåt, dock med bättre korrosionshärdighet. Är dock känslig för fett som kan ge synligt avtryck plus att plåten svartnar i synnerhet där vatten kvarstår. Vid leverans levereras plåt med en skyddsfilm på 1my för att skydda mot t.ex. fingeravtryck.

Mer om materialet kan du se i Riksantikvarieämbetet´s Materialguide